Administratorem danych osobowych jest Pracownia Introligatorska Romel Adam Fituch z siedzibą w Radomiu przy ul. 25-go czerwca 37. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Pracowni Introligatorskiej Romel Adam Fituch dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jakie konsument wyraził zgodę – na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). W przypadku gdy konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Pracownia Introligatorska Romel Adam Fituch zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień użytkowników, co wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, do ich poprawiania lub całkowitego usunięcia. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. Pracownia Introligatorska Romel może odmówić usunięcia danych użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Pracownia Introligatorska Romel Adam Fituch

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy Pracownia Introligatorska Romel Adam Fituch a klientem oraz zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej opisanej w regulaminie.

Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie newsletteru), jeśli wyrazi na to zgodę. Może także w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, poprzez przesłanie żądania wstrzymania wysyłania treści marketingowych i handlowych  poprzez e-mail.

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą użytkownika, w przypadkach opisanych w regulaminie, a w szczególności:

w przypadku wyboru sposobu płatności online dane klienta są przetwarzane przez administratora systemu płatności Przelewy24 w celu przeprowadzenia transakcji,

aby doręczyć przesyłki, udostępniamy dane osobowe firmie InPost, Poczta Polska, DHL, UPS 

W celu zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych konsumenta:

nazwisko i imię,
adres do wysyłki produktów,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ani udostępniać ich innym podmiotom.
Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami - 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy lub do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją naszego sklepu.

Zapewniamy, że Pracownia Introligatorska Romel Adam Fituch przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie wzrastał.

W celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie w ramach strony sklep.cermax.com.pl stosujemy pliki cookies.